top of page

Wij, Christophe Steyaert en mezelf, stelden ons kandidaat om het (onder)voorzitterschap af te schaffen. Om plaats te maken voor een organisatie breed gedragen door alle leden op een basisdemocratische manier.

Wij vragen geen strijd om het voorzitterschap, maar nodigden de andere kandidaten-duo’s uit om mee na te denken over hoe we ertoe kunnen komen iedereen als gelijkwaardig te zien maar ook effectief als gelijkwaardig te benaderen, telkens opnieuw.

Waar we nu als maatschappij staan, is het resultaat van wat we in het verleden kozen. Maar waar we nu staan, daar maken wij ons grote zorgen over. We kunnen niet verder met wat we tot nu deden, en je kan ook niet veranderen op dezelfde wijze of methode die ons tot hier brachten.

We stellen vast dat in onze maatschappij te veel macht bij te weinig mensen zit en we maken ons zorgen dat dit langzaamaan binnen sijpelt bij Groen.

Hoeveel macht wil je iemand geven? Ook al is die macht democratisch gegeven. In een complexe wereld is het utopisch te denken dat slechts een handvol mensen dé problemen zullen oplossen en de eindverantwoordelijk kunnen en moeten dragen.


We zijn geëvolueerd naar een opbod van ‘strijden om de beste te zijn’, strijden om het ‘grote gelijk’ wat heeft geleid en leidt tot machtsconcentratie, polarisatie en het in de strijd verdelen i.p.v. verbinden van mensen.  En dit is niet waar Groen voor staat maar gedwongen werd aan deel te nemen.
Dit brengt niet de verandering die we willen en die nodig is.

Ook binnen Groen werd gekeken naar de voorzitter toen de verkiezingsuitslag tegenviel, terwijl we samen op hetzelfde schip zaten...

Hoe is het zo ver kunnen komen, en hoe kunnen we dit anders doen?

Niet door een partij te zijn getrokken door een voorzitter, maar door een partij te zijn die gedragen wordt door alle leden.

Groen kan hierin ook een voorbeeld zijn, en zo bouwen aan een maatschappij waar niet van bovenaf zaken worden opgelegd, maar waar beslissingen worden genomen en wetten worden gemaakt ook door zij die er de lasten van dragen, en die er hard voor moeten werken.

Jezelf veranderen is het gemakkelijkste. De ander veranderen is zoveel moeilijker, en gaat vaak gepaard met macht of via

een vlucht van jezelf door op te kijken naar iemand anders.

Verandering lukt als we een omgeving creëren waar er respect is voor iedereen door gelijkwaardigheid in wie we zijn. We staan naast elkaar, en tussen elkaar, we nemen verantwoordelijkheid op en we leren van elkaar.

Het gaat erom dat we er allemaal toe doen. Bij elke stap die je zet, denk je na over waar de lasten liggen, welke de impact is op ons milieu en klimaat, en vooral welke de sociale consequenties zijn.  Dit doet elk van ons: als ouder van, als kind van, als werknemer of werkgever, als behorende tot een school, vereniging, bedrijf en industrie. Iedereen!

Met z’n allen moeten we onszelf ontwapenen, tegelijk! Alleen dan kan het lukken!

Wij zijn hier om dat zaadje van basisdemocratie, en alles wat daarbij hoort, terug te planten.

De uitkomst van de verkiezingen van 26 mei, de recente peilingen, het schuldig verzuim van velen op het vlak van milieu en klimaat…om het met de woorden van GroenPlus te zeggen: “Het dwingt ons om nog duidelijker en krachtiger op te komen voor een sociale en ecologische toekomst.”

Maar deden we dit al niet, krachtig en duidelijk? En als we het nog meer moeten zijn, hoe doen we dat dan? Hoe krijgen

we zoveel mogelijk mensen mee?

Ik maak even een zijsprong naar het deeltijds beroepsonderwijs. Tijdens één van mijn stagelessen terwijl ik nog advocaat was, vroeg een leerling mij waarom ik, als advocaat, aan hen ‘dommeriken’ les wou geven? “Dommeriken” was de term die hij gebruikte om hemzelf en zijn klasgenoten te benoemen. Ik antwoordde hem dat voor mij het onderscheid ‘dom’ – ‘slim’ niet bestaat, dat voor mij alle mensen gelijkwaardig zijn. En ik gaf hem volgend voorbeeld: stel jij volgt loodgieterij, en ik doe beroep op jou als in mijn badkamer mijn lavabo lekt. We staan beiden in mijn badkamer kijkende naar de lekkende lavabo, ik als advocaat, jij als loodgieter: wie is op dat moment, daar in mijn badkamer, de slimste? Hij antwoordde niet meteen en ik moest tot 2 x toe aandringen, hem over de streep trekken om te durven zeggen wat hij dacht: “dan ben ik de slimste”. Ik beaamde wat hij zei en voegde er aan toe: “Inderdaad, jij bent daar op dat moment de slimste. Dom en slim bestaat niet, wat telt is talent en passie.” Niet alleen de jongen die de vraag stelde glunderde en groeide, maar ook al zijn klasgenoten. En terecht.

Ik vind het onaanvaardbaar dat in onze maatschappij jongeren zichzelf ‘minder’ en ‘dom’ vinden omwille van de schoolrichting die ze volgen. En toch is dit wat gebeurt, ondanks initiatieven om dit te doorbreken.

De ganse maatschappij zit vol met ‘ladders’, vol met mechanismen waarbij we, sommigen doen dit zelfs heel bewust maar heel vaak doen we dit onbewust, anderen uitsluiten.

Zo ook in de politiek, waar ons van bovenaf zaken worden opgelegd die de ‘gewone man’ niet vooruit helpen.

En zij die met goede bedoelingen aan politiek doen, worden door de gewone man al evenzeer verguisd.

 

We hebben niet alleen een laddermaatschappij, maar ook nemen slechts enkelen de beslissingen; in de politiek, en ook erbuiten. Zij beslissen daarmee over het leven van anderen. Soms gaat het over 1 iemand, zoals het recent verhaal van Pia, soms gaat het over velen, soms miljoenen tot zelfs miljarden mensen.

 

Een citaat uit het boek van Manu Claeys, Red de democratie, p. 83: “Begin 2018 publiceerden de Harvardprofessoren Steven Levitsky en Daniel Ziblatt hun studie over twintig jaar democratische achteruitgang in Europa en Latijns-Amerika.  In How Democracies Die stelden ze vast dat regelrechte dictaturen steeds minder voorkomen en dat de meeste landen intussen verkiezingen organiseren. Maar in tal van landen, constateerden ze, wordt de democratie inmiddels op legale wijze uitgehold door overheden die parlementen en rechtbanken gebruiken om burgerrechten terug te schroeven en kritische opponenten het zwijgen op te leggen. Nieuwe wetgeving wordt dan voorgesteld als noodzakelijk om de veiligheid te verhogen, de efficiëntie te bevorderen, het electorale proces te verbeteren of corruptie te bestrijden. De auteurs hadden het over een tragische paradox van het electorale systeem: het kan ook worden gebruikt om de democratie uit te doven.”

 

Zij, die slechts enkelen die beslissingen nemen, voelen zich daartoe ook gelegitimeerd.

En meer nog, ze zijn dat ook.

Middels hun verkregen mandaat, hetzij door de aankoop van aandelen, hetzij door verkozen te zijn eens om de zoveel jaar.

 

Dit systeem is geen basisdemocratie meer, het is zelfs geen democratie.

 

En Groen maakt daar deel van uit.

 

Willen we het systeem veranderen, dan moeten we zelf veranderen. We moeten radicaal komaf maken met top-down denken en in plaats van verticale relaties aan te gaan moeten we horizontale aangaan. Altijd en overal. Ook binnen onze eigen Groene groep.

 

Ik deed de leerlingen groeien niet door mijn woorden, maar door hen te betrekken in mijn leefwereld, door hen er deel van te laten uitmaken en omgekeerd. 

Ik maakte hen betrokken en daarmee creëer je ook mensen die verantwoordelijkheid opnemen, voor zichzelf en voor anderen. En dat is wat doet groeien.

 

Onlangs openden 2 rectoren, de ene Franstalig de andere Nederlandstalig, samen het nieuwe academiejaar.  Ze deden dit samen om duidelijk te maken dat achter het taalverschil mensen zitten met dezelfde wensen en verlangens. Maar daarnaast legden ze ook hun toga af.  Ze maakten zich zorgen over uitsluiting van zovelen en vroegen zich af hoe ze de afstand tussen hen, academische wereld, en de burger konden overbruggen. De toga die symbool staat voor de hoogste academische graad legden ze af. Om zo de afstand tussen ‘hen’ en ‘de ander’ ongedaan te maken. Ze gingen van hun podium af om te overbruggen, om op te houden uit te sluiten.

 

En dat is wat Groen moet doen; gewoon ‘zijn’ tussen de mensen en een structuur opzetten die de democratie ten volle waarborgt.

bottom of page