top of page
Zoeken
  • info133625

82,4 miljoen vluchtelingen wereldwijd en een falend vluchtelingen-, asiel- en migratiebeleid.

Uit recent rapport (Global Trends-rapport van UNCHR) blijkt dat er 82,4 miljoen mensen wereldwijd op de vlucht waren in 2020. Andermaal een stijging met het voorgaand jaar (79,5 miljoen). Dit is meer dan 1 % van alle mensen ter wereld.


Méér dan 1 op 100 mensen is wereldwijd op de vlucht.


Mensen vluchten voor oorlog, geweld, vervolging. Geweld afkomstig van oorlogen of tengevolge van schaarste (hongersnood, watertekort).


De meeste mensen vluchten in hun eigen land (48 miljoen).

Bijna 9 op 10 vluchtelingen wordt opgevangen in de buurlanden. Veelal zijn dit dan lage- en middeninkomenslanden. De minst ontwikkelde landen ter wereld verleenden asiel aan meer dan ¼ (27 %) van alle vluchtelingen.


Gegeven deze cijfers is het des te schrijnender dat voor de kleine minderheid vluchtelingen die hier in Europa aankomt, er geen menselijk vluchtelingen- asiel- en migratiebeleid is.

Europa sluit haar ogen voor wat er in de rest van de wereld gebeurt, en waar aan haar deur wordt geklopt, geeft ze niet thuis.

Europa geeft geld uit aan de ‘bescherming van haar grenzen’ maar is blind voor deze cijfergegevens én voor haar eigen buitenlands en militair beleid en de gevolgen op dat vlak, en weigert evenzeer te kijken naar verantwoordelijkheid in de vervuiling van leefmilieu en klimaatopwarming.

Europa wenst evenmin te kijken naar de scheeftrekking op zoveel gebied in een geglobaliseerde wereld waar het Westen van profiteert maar lage en middeninkomenslanden het slachtoffer zijn inzake landbouwbeleid en handelsrelaties. Vruchtbare gronden dienend voor voedsel voor het westen; goedkope arbeidskrachten dienend voor het bovenhalen van grondstoffen voor het maken van westerse producten, ….

In België zijn er de mensen zonder papieren die momenteel in hongerstaking zijn, zijn er 'transmigraten' in onder meer Zeebrugge; of net over de grens in Frankrijk in Duinkerke.

In andere landen in Europa, onder meer Griekenland en Balkanlanden, zitten vluchtelingen al meer dan 5 jaar in kampen waar onmogelijk in de meest elementaire basisbehoeften van de mens kan worden voldaan.


Door de Belgische, net zoals door de Franse, overheid wordt gesteld de Europese en Universele Rechten van de Mens te respecteren, doch zien we een vluchtelingen- asiel- en migratiebeleid die dat niet doet.

Er is een grenspolitie, bewakingsdienst of overheidsdiensten aan de grenzen van Europa die niet optreedt om mensen te redden, maar zelfs actief deelneemt aan push-backs. https://www.amnesty-international.be/sites/default/files/bijlagen/greece-violence_lies_and_pushbacks_2021.pdf


Vluchtelingen zijn gedwongen hun leven te wagen op de vlucht voor wat hun leven bedreigt, en eenmaal Europa bereikt, worden ze niet of amper geholpen.


Of zoals in vlaanderen, verhoogt men de drempels zoals recent op regeringsniveau is goedgekeurd met betrekking tot het ‘inburgeringstraject’ zodat ook dan hun rechten hen kunnen ontnomen worden... Gehoopt mag worden dat het vlaams Parlement dit voorstel vanuit de vlaamse regering niet goedkeurt.


In België weigert de staatssecretaris voor asiel en migratie over te gaan tot regularisatie van de mensen zonder papieren; en weigert hij te zorgen voor opvang voor de transmigranten in Zeebrugge (bad, bed, medische hulp, eten en vraaggerichte kijk op hun dossier).


Het Belgisch asiel- en migratiebeleid is een onrechtvaardig asiel- en migratiebeleid, en op meerdere vlakken met bewust ingevoerde moeilijk haalbare drempels, en is op meerdere vlakken zelfs kafkaiaans tot hypocriet.

En dit terwijl wereldwijd 82,4 miljoen mensen op de vlucht zijn, de meeste mensen vluchten in eigen land of in de buurlanden worden opgevangen, en slechts een kleine minderheid Europa bereikt… Europa bovendien mede verantwoordelijk is voor wat wereldwijd gebeurt. Of je dit nu wil of niet.


In Duinkerke, net over de grens, wordt door de Franse overheid bijna dagelijks de weinige bezittingen van de daar aanwezige transmigranten stuk gemaakt.

Mensen zoals u en ik moeten zien te overleven in modder, kou, honger, …. Mannen, vrouwen en kinderen. Het ontruimen en letterlijk in stukken snijden van de tenten gebeurt ook voor de ogen van deze kinderen...

(foto: Saar Depuydt)


Vandaag zijn het er 82,4 miljoen, vluchtelingen wereldwijd. 1 op 100 mensen. Omwille van geweld, oorlog, vervolging.


Reeds 82,4 miljoen vluchtelingen en inmiddels zijn in landen zoals Hongarije en Polen wetten gestemd die regelrecht indruisen tegen het recht om te zijn wie je bent op het vlak van gender / seksuele geaardheid.

En ook hier worden door politieke partijen opgeroepen om ‘niet zo tolerant te zijn’ in het geven van lessen over seksuele opvoeding of informatie rond gender.


Nu al werken hier in België mensen uit Europa tegen lonen lager dan de Belgische lonen. Recent stortte een school in aanbouw in waar de oorzaak te vinden is in de moordende concurrentie om zo goedkoop mogelijk te bouwen en tegen zo laag mogelijke kostprijs mensen te laten werken.


De wereld laat zich regeren door geld, macht, corruptie en angst.


Wie opkomt voor anderen doet dit vrijwillig, bij gebreke aan overheid met een dergelijke ingesteldheid. In België, Frankrijk, Griekenland…. Europa.


Verwachten dat dergelijk handelen, waarbij niet wordt omgezien naar de zwaksten in de samenleving, tot een evenwichtige en vreedzame samenleving op wereldniveau leidt, is onzin.

Jezelf vervolgens op de borst kloppen omdat je niet thuis geeft als aan je deur wordt geklopt, mensen quasi dagelijks hun tenten stuksnijden of mensen weigeren papieren te geven of een menswaardige opvang te ontzeggen, drempels maken én ze ook steeds verhogen in het asiel- en migratiebeleid, enzovoort, is gewoon barbaars.


Wat integendeel nodig is, zijn onder meer volgende zaken:

- veilige en legale toegangswegen voor mensen met een beschermingsnood in derde landen;

- eengemaakte beschermingsprocedures;

- eengemaakte beroepsprocedure.

https://www.vluchtelingenwerk.be/nieuws/nieuw-migratiewetboek-kan-duurzaam-antwoord-bieden-op-actuele-problemen?fbclid=IwAR2QkwssiyBc8f7aqs33uEjrUNT4DZ8Sy6jxdMBY2ARi1BdB6ex73t8bnH0


(foto: Piet Wittevrongel)


En een beleid dat nul-tolerantie invoert ten overstaan van racisme, haat, discriminatie, uitsluiting, … op basis van huidskleur, afkomst, geloof, gender, taal, ….


Tegelijk met een binnen- en buitenlands beleid dat evenzeer geeft om de hele wereld.


(foto: Piet Wittevrongel)

Charlotte Storme.
13 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Als kandidaat ben ik uiteraard benieuwd wat de uitslag van de verkiezingen zal zijn. Maar ik hoop dat ook jij dat bent. Dat dit jou niet koud laat. Eenmaal om de zoveel tijd hebben we de plicht om onz

bottom of page