top of page

Het nieuwe samenleven

Jij en ik, zijn samen ‘wij’. Jij en ik verschillen van elkaar, zoveel is zeker. We verschillen van elkaar in uiterlijk, in smaak, in hoe we ons kleden, in muziekkeuze, in wat we graag eten, in met wie we ons leven delen, in keuzes die we maken op vlak van studie of werk, in hoe we wonen, in talenten…

Ik zou je kunnen ‘zij’ noemen, maar ik weiger dit. Omdat dit een afstand creëert die ik niet tussen ons in wil. Omdat dit jou doet behoren tot een groep waarvan ik geen deel meer zou uitmaken, en jij geen deel meer van ‘mijn’ groep.

En dit is nochtans wat andere politici wel doen… Het geeft deze politici de ‘speel’ruimte onbestraft uit te halen naar ‘die ander’, terwijl die ander gewoon jij kan zijn… Onbestraft omdat al wie deel uitmaakt van ‘hun’ groep daar niets of weinig tegen in zal brengen, want wie zou nu uithalen naar de eigen groep op gevaar af er niet meer toe te mogen behoren?

Om die reden sta ik er op om het over ‘wij’ te hebben. Jij en ik, en iedereen.

En we delen meer dan we denken.

Het nieuwe samenleven gaat over hoe wij, allemaal verschillend en toch zoveel dat we delen,  perfect kunnen samenleven, ook als er schaarste is, ook als er moet ‘geknokt’ worden.

We kunnen dat.

Het gaat ook over toelaten van andere samenlevingsvormen wanneer het over ‘wonen’ gaat zodat wonen niet gelijk staat met volbouwen en kaalslag van natuur en tegelijk iedereen, ook zij die financieel minder hebben, comfortabel kunnen wonen.

Het gaat over inzetten op andere vervoersmodi zodat er én minder luchtvervuiling is én minder filie zodat zij die de wagen echt wel nodig hebben om op hun bestemming te geraken er ook geraken.

Het gaat over uitsluiten van armoede en zorgen voor de ander die het moeilijk heeft.

Het gaat over anders kijken naar de ander, met een blik dit open is en toelaat dat de ander ‘anders’ is. Het gaat over diversiteit in het straatbeeld, diversiteit op de werkvloer, diversiteit in de woonomgeving. Over hoe je samen, jong-oud-andersgekleurd-gelovig-atheïst-rijk-arm-zorgbehoevend-gezond, zorgt voor elkaar.

Het gaat over leven samen, waar niemand minder of meer is dan een ander, waar sterke schouders grotere lasten dragen, waar kleine schouders er gerust bij mogen, en we er samen voor zorgen dat er ook na ons nog een wereld is voor onze kinderen en kleinkinderen en hun kinderen en kleinkinderen.

bottom of page