top of page

Het nieuwe ondernemen

Het nieuws kopte onlangs met een quote van het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen): “Niet klimaat en koopkracht, maar economie moet campagne domineren.”

Ik ben het er niet mee eens om de eenvoudige reden dat zonder planeet aarde noch de mens er in de verste verten zelfs geen economie meer zal zijn. Als je dus geeft om de economie en deze ‘draaiende’ wil houden, zorg je dus best eerst goed voor de aarde en de mens.

En daar gaat het nieuwe en duurzaam ondernemen om: first things first!

Zonder nodige grondstoffen, zonder mogelijk transport, zonder mens(en) om de dingen te maken en zonder mens(en) om de dingen te kopen, is er helemaal niets meer. Ondernemen doe je dus best met zorg voor natuur en mens.

Het komt de natuur ten goede, de grondstoffen, de waterlopen, het zuurstof in de lucht…

Een zelfde respect verdient de werknemer: bescherming van sociale rechten, mogelijk maken dat gezin en werk kunnen worden gecombineerd, respecteren van ieders draagkracht…

Duurzaam ondernemen gaat ook over inclusief ondernemen. België hinkt achterop wanneer het gaat om de tewerkstelling van personen met een handicap.

 

Duurzaam ondernemen gaat ook over eerlijk ondernemen. Eerlijk in handelsrelatie of die nu nabij is of een wereld-handelsrelatie, maar ook fiscaal eerlijk.

 

En tot slot gaat duurzaam ondernemen ook over consuminderen.

Producten die je maakt dienen duurzaam te zijn; ze gaan best zo lang mogelijk mee. Dat bespaart op grondstoffen, transport, energie, en werkkracht. Werkkracht die je kan inzetten voor andere zaken die even, of zelfs nog veel belangrijker zijn: je gezin, zorg bieden aan wie het nodig heeft, enzovoort.

Er wordt vandaag de dag massaal producten geproduceerd die bovendien compleet overbodig zijn, vaak in zeer milieubelastende materie (plastiek).

Het is onzin dat dit zou betekenen dat je werkgelegenheid wegneemt. Er zijn meer dan handen tekort in de zorg bijvoorbeeld. En laat je producten langer mee gaan dan maak je ze ook opnieuw herstelbaar, zo zijn er dan ook mogelijkheden tot nieuwe tewerkstelling in deze sectoren.

Consuminderen betekent voor velen tegelijk minder uitgaven, en minder uitgaven kan misschien ook wel betekenen dat dan minder hoeft gewerkt, waardoor er opnieuw tijd is voor een betere combinatie werk-gezin.

 

Economie moet dus niet ‘groeien’ om goed te zijn of om goed te draaien! Wel integendeel, zoals bijstaand filmpje perfect weergeeft wat je krijgt als je dit dogma nog langer aanhoudt.

bottom of page